2005/Oct/21

เปิดโลกใบใหม่ โลกของบล๊อกไซเบอร์..

ทั้งๆ ที่ยังมีโลกอีกใบที่เป็นโลกของความจริง ..

อะไร อะไร ที่เป็นอยู่มันมีหลายแง่ หลายมุม เกินกว่าที่เราจะมองเห็น

ชื่อ :-

พฤตินัย : PlaToNiC

นิตินัย : ...... (ไว้มาดูบัตรประชาชนกันเองแล้วกัน)

วันเดือนปีเกิด :-

พฤตินัย : 3 มีนาคม 2520

นิตินัย : 3 มีนาคม ..... (ก็ตอนรีจิส พ.ศ. ที่มีให้เลือกมันน้อยไปนินา)

เพศ :-

นิตินัย : ชาย

พฤตินัย : ชายรักชาย

สถานะภาพ :-

นิตินัย : โสด

พฤตินัย : โสด (เฉพาะเวลาแฟนอนุญาตกับตอนแฟนเผลอ อิอิ)

ความหมายของชื่อ PlaToNiC :-

นิตินัย : Love Without Sex

พฤตินัย : Sex Without Love

นี่ละนะ.. โลกมันก็มีสองด้าน บางทีอะไร อะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด หรือบางทีสิ่งที่คุณคิดเอง เออเอง มันก็เป็นเรื่องจริงได้เหมือนกัน ....


edit @ 2005/10/21 09:42:51